Ceník

převozy:

přistavení vozidla po Praze              300 Kč

kilometr jízdy                                              20 Kč

minuta čekání                                               5 Kč

přistavení vozidla mimo Prahu je účtováno dle najetých km (min. 300 Kč)

v případě cesty z Prahy je následně účtována i cesta vozidla zpět na základnu

odchyty:

cena za odchyt je individuální

orientační cena odchytu: 1000 – 5000 Kč
cena je závislá na obtížnosti odchytu, agresivitě zvířete, místě odchytu

konzultace odchytu telefonicky, elektronickou cestou zdarma

konzultace odchytu v místě odchytu/ osobně v Praze      500 Kč (bez následného zahájení odchytu)

příjezd v Praze: 500 Kč
příjezd mimo Prahu: závisí na počtu najetých km (minimálně 500 Kč)

cena za hodinu práce pracovníka odchytové služby: 400 Kč

! cena za odchyt není součtem ceny za práci pracovníka odchytové služby a dopravy !

etologické poradenství:

1 hodina 400 Kč až 800 Kč dle náročnosti případu (cena zohledňuje dopravu, práci odborníka nejen na místě se zvířetem, ale také jeho domácí přípravu a případné konzultace s kolegy)

úvodní schůzka: 1200 Kč (cena je neměnná, zohledňuje práci odborníka na místě se zvířetem, vypracování posudku na zvíře a návrh, jak situaci řešit)

příplatky a poplatky:

příplatek za dopravu, který není uveden u etologického poradenství a fixace je
domlouván individuálně dle lokality v Praze a časové náročnosti dosahu klienta, maximální výše je 500 Kč

Příplatek za práci v noci od 20:00 do 8:00 ve výši 500 Kč.
Příplatek za práci o víkendech, státních svátcích ve výši 300 Kč.

Příplatek za RTG 450/ 900 Kč bez přítomnosti majitele/za přítomnosti majitele.

Při výjezdu, který je zrušen pozdě a došlo tak již k vyjetí posádky si v rámci Prahy můžeme účtovat až 1000 Kč.

Při výjezdu, který je zrušen pozdě a došlo tak již k vyjetí posádky mimo Prahu bude požadována úhrada dle počtu najetých km. (min. 1000 Kč )

Kremace v krematoriu pro domácí mazlíčky a doprava po Praze a Čechách

0 – 1 kg1 – 4 kg4 – 10 kg10 – 20 kg20 – 40 kg40 – 60 kg60 – 80 kg
1500,- Kč2500,- Kč4000,- Kč5000,- Kč6000,- Kč7000,- Kč8000,- Kč
převzetí
Praha 10
 doprava Prahadoprava Středočeský krajDoprava
Čechy
 základní urna
0,- Kč500,- Kč1000,- Kč2000,- Kč 200,- Kč

další ceny:

Orientační cena za kastraci kočky                                   2000 – 3000 Kč  (kastrace, karanténa)
Orientační cena za přijetí kočky do útulku                  3000 Kč  (záleží na kapacitě útulku)
cena za přijetí psa do smluvního útulku                       4000 Kč (záleží na kapacitě útulku)