Jakub Michálek

řidič převozové služby a pracovník odchytu

aktivní řidič od roku 2000

profesionálně řídí od roku 2004

 

Osvědčení a povolení:

  • Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce přepravující zvířata CZ 04747
  • Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
  • Povolení k výkonu některých veterinárních asanačních činností CZ 11713115
  • Osvědčení o rekvalifikaci v oboru: Ošetřovatel zvířat zájmových chovů