Etologie

Etologickému poradenství se věnuje Kateřina Michálková, v případě potřeby si s ní můžete sjednat schůzku během prezentace na některé z akcí nebo telefonicky na telefonu 777 872 921.

  • nejsme internetová poradna
  • neřešíme problémy u zvířete bez jeho účasti
  • vyžadujeme úvodní schůzku, na které se seznámíme se zvířetem v jeho domácím prostředí, ideálně za přítomnosti všech členů jeho domácnosti
  • úvodní schůzka trvá většinou 3 až 4 hodiny
  • na úvodní schůzce se obvykle nic nevyřeší – nemáme kouzelnou hůlku
  • vždy je potřeba aby plně spolupracoval chovatel zvířete, včetně jeho rodiny
  • dle našich zkušeností je problém na straně zvířete pouze v 10%, zbytek připadá na nevhodnou komunikaci mezi chovatelem a zvířetem