Ceník služeb

převozy:

přistavení vozidla po Praze              249 Kč

kilometr jízdy                                              19 Kč

minuta čekání                                               4 Kč

přistavení vozidla mimo Prahu je účtováno dle najetých km

odchyty:

cena za odchyt je individuální

orientační cena odchytu: 1000 – 5000 Kč
cena je závislá na obtížnosti odchytu, agresivitě zvířete, místě odchytu

konzultace odchytu telefonicky, elektronickou cestou zdarma

konzultace odchytu v místě odchytu/ osobně v Praze      500 Kč (bez následného zahájení odchytu)

příjezd v Praze: 500 Kč
příjezd mimo Prahu: závisí na počtu najetých km (minimálně 500 Kč)

cena za hodinu práce pracovníka odchytové služby: 400 Kč

! cena za odchyt není součtem ceny za práci pracovníka odchytové služby a dopravy !

etologické poradenství:

1 hodina 200 Kč až 500 Kč dle náročnosti případu (cena zohledňuje dopravu, práci odborníka nejen na místě se zvířetem, ale také jeho domácí přípravu a případné konzultace s kolegy)

úvodní schůzka: 1000 Kč (cena je neměnná, zohledňuje práci odborníka na místě se zvířetem, vypracování posudku na zvíře a návrh, jak situaci řešit)

 

příplatky a poplatky:

příplatek za dopravu, který není uveden u etologického poradenství a fixace je
domlouván individuálně dle lokality v Praze a časové náročnosti dosahu klienta, maximální výše je 500 Kč

Příplatek za práci v noci od 22:00 do 6:00 ve výši 300 Kč.
Příplatek za práci o víkendech, státních svátcích ve výši 200 Kč.
Příplatek za RTG 250/ 550 Kč bez přítomnosti majitele/za přítomnosti majitele.

Při výjezdu, který je zrušen pozdě a došlo tak již k vyjetí posádky si v rámci Prahy můžeme účtovat až 1000 Kč.

Při výjezdu, který je zrušen pozdě a došlo tak již k vyjetí posádky mimo Prahu bude požadována úhrada dle počtu najetých km. (min. 1000 Kč )

 

Kremace v krematoriu pro domácí mazlíčky a doprava po Praze a Čechách

0 – 1 kg 1 – 4 kg 4 – 10 kg 10 – 20 kg 20 – 40 kg 40 – 60 kg 60 – 80 kg
1500,- Kč 2500,- Kč 3500,- Kč 4500,- Kč 5500,- Kč 6500,- Kč 7500,- Kč
převzetí
Praha 10
 doprava Praha doprava Středočeský kraj Doprava
Čechy
 základní urna
0,- Kč 500,- Kč 1000,- Kč 2000,- Kč  200,- Kč

 

další ceny:

Orientační cena za kastraci kočky                                   2000 – 3000 Kč  (kastrace, karanténa)
Orientační cena za přijetí kočky do útulku                  3000 Kč  (záleží na kapacitě útulku)
cena za přijetí psa do smluvního útulku                       4000 Kč (záleží na kapacitě útulku)

V případě zájmu o dlouhodobou spolupráci je možné domluvit individuální ceny. Například spolupráce s neziskovou organizací.