Ceník služeb

převozy:

přistavení vozidla po Praze              249 Kč

kilometr jízdy                                              19 Kč

minuta čekání                                               4 Kč*

přistavení vozidla mimo Prahu je účtováno dle najetých km

odchyty:

cena za odchyt je individuální

orientační cena odchytu: 1000 – 5000 Kč
cena je závislá na obtížnosti odchytu, agresivitě zvířete, místě odchytu

konzultace odchytu telefonicky, elektronickou cestou zdarma

konzultace odchytu v místě odchytu/ osobně v Praze      500 Kč (bez následného zahájení odchytu)

příjezd v Praze: 500 Kč
příjezd mimo Prahu: závisí na počtu najetých km (minimálně 500 Kč)

cena za hodinu práce pracovníka odchytové služby: 400 Kč

! cena za odchyt není součtem ceny za práci pracovníka odchytové služby a dopravy !

etologické poradenství:

1 hodina 200 Kč až 500 Kč dle náročnosti případu (cena zohledňuje dopravu, práci odborníka nejen na místě se zvířetem, ale také jeho domácí přípravu a případné konzultace s kolegy)

úvodní schůzka: 1000 Kč (cena je neměnná, zohledňuje práci odborníka na místě se zvířetem, vypracování posudku na zvíře a návrh, jak situaci řešit)

venčení psů:

150 Kč za 60 minut nebo 100 Kč za 30 minut
(doprava je řešena individuálně, dle vyžadované lokality)
v případě dlouhodobého venčení je možné domluvit smluvní cenu

příplatky a poplatky:

příplatek za dopravu, který není uveden u etologického poradenství, venčení, hlídání a fixace je
domlouván individuálně dle lokality v Praze a časové náročnosti dosahu klienta, maximální výše je 250 Kč

Příplatek za práci v noci od 22:00 do 6:00 ve výši 200 Kč.
Příplatek za práci o víkendech, státních svátcích ve výši 100 Kč.
Příplatek za RTG 100/ 250 Kč bez přítomnosti majitele/za přítomnosti majitele.

* platí pouze pro prvních 60 minut, poté se cena snižuje  na 3 Kč

Při výjezdu, který je zrušen pozdě a došlo tak již k vyjetí posádky si v rámci Prahy můžeme účtovat až 1000 Kč.

Při výjezdu, který je zrušen pozdě a došlo tak již k vyjetí posádky mimo Prahu bude požadována úhrada dle počtu najetých km. (min. 1000 Kč )

další ceny:

Orientační cena za kastraci kočky                                    3000 Kč  (kastrace, karanténa)
Orientační cena za přijetí kočky do útulku                  3000 Kč  (záleží na kapacitě útulku)
cena za přijetí psa do smluvního útulku                       4000 Kč

Pro soukromé útulky zvířat, neziskové organizace, občanská sdružení jsme schopni nabídnout smluvní ceny a domluvit se na spolupráci trvalejšího charakteru. Kontaktujte Nás emailem nebo telefonicky.